Adavédelmi tájékoztató


A Magnolia  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.
Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A rendelést követő 60 nap elteltével a megrendelő adatait a rendszer automatikusan törli. Ennélfoga adatot nem tárolunk, hírlevelet nem küldünk.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 
Az adatkezelő neve: Szekeres Ildikó
Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Lestár tér 1.
Az adatkezelő elérhetősége: magnoliabyildo@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Vásárló rendelése során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
A kezelt adatok köre: a Vásárlók által a rendelés során megadott,a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:
Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím, 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Magnolia  szállítmányozási munkatársai:

 

 

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :
 - tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, 
 - személyes adatainak helyesbítését, 
 - személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló  kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 
Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat. 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből  és  számokból  álló  információcsomag,  amit  honlapunk  a böngésződnek  küld  el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát.
Az általunk használt cookie-k  (sütik)  nem  tartalmaznak  személyes  információkat,  és  nem alkalmasak  az  egyéni  felhasználó  azonosítására.  A  cookie-k  (sütik)  gyakran  olyan  egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az eszközöd tárol.
Néhány  cookie  (süti)  a  honlap  bezárása  után  megszűnik,  néhány  pedig  hosszabb  időre tárolásra kerül az eszközön.
 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:


Az  adatkezelés  hátterét  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  szóló  2001.  évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Te hozzájárulásod.

Csak a működéshez szigorúan szükséges cookie-kat használunk:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek,  és  lehetővé  teszik  a  weboldal  alapvető  funkcióinak  használatát.  Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lenne elérhető számodra. Ezen típusú cookie-k nagy része kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Kivétel ez alól pl. az a süti, ami azt tárolja hogy az adott eszközön el lett fogadva a sütik használata az oldalon, személyes adatokat azonban ezek sem tartamaznak, és az alábbi gombbal ezek is törölhetőek.


Az oldal által használt sütiket az alábbi gombbal törölheted:
Az oldal csak a működéséhez feltétlenül szükséges Cookie-kat használja. Hogyan védjük az adataid? Bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban.
OK